divendres, 27 de juny de 2008

Comença la col·laboració amb Recerca en Acció

Un breu missatge per informar-vos que aquest mes som el grup convidat al portal de la Generalitat Recerca en Accio. Durant un mes anirem enviant diversos  escrits, fotografies, enigmes, vídeos, respondrem preguntes...

A short message just to inform you that this month we are the invited group to the portal Recerca en acció. In the following month we will be sending several posts, pictures, enigmas, video, answer questions...


dilluns, 9 de juny de 2008

Benvinguts/Welcome

Quants tipus de mirades poden posar-se en un paisatge? Nosaltres pensem que moltes: la mirada ecològica, l'estètica, la filosòfica, la de l'arqueòleg, la del dissenyador gràfic, la del geògraf, la del publicista, la del arquitecte, la del gastrònom...
En aquest blog volem combinar totes aquestes mirades i oferir una versió interdisciplinar del paisatge. L'eix comú que ens permetrà saltar d'unes imatges a les altres seran les noves tecnologies digitals, o TICs. A partir d'aquesta premissa us presentarem projectes propis, reflexions, enllaços a altres projectes, etc.

Esperem que us resulti d'interès.

L'equip de TICs i paisatge

===============================

How many types of views can we lay on a landscape? Several, we think: the ecologic view, the aesthetic view, the philosophical view, the arqueological view, the graphic design view, the geographical view, the marketing view ,the arquitectural view, even the gastronomical view...
In this blog we want to combine all these views and offer an interdisciplinary vision of landscape. The common element to link all these images will be ICT. Based on that premise we will present our own project, reflections, links to other projects, and so on.

We hope you find it interesting.

The ICT and Landscape Team